Pre-First, First i Advanced / B2-C1

Els Nostres Nivells

 

Cada nivell ha estat dissenyat per respondre a les necessitats que presenta específicament cada grup d’edat i cada alumne/a en particular.

 

La nostra metodologia presenta dos tipus de programacions: per una banda la utilització de llibres i de material de suport, amb l’objectiu d’aprendre expressió escrita, vocabulari, gramàtica i l’estructuració d’oracions i textos. Per l’altra banda, la realització d’activitats lúdiques, auditives i audiovisuals amb l’objectiu d’aprendre una correcta pronunciació i de treballar la comprensió auditiva i l’expressió oral.

 

Aquesta manera de treballar es realitza de manera continuada per tal d’obtenir resultats progressivament. Aquest fet garanteix que els nostres alumnes aprenguin d’una manera més divertida i dinàmica i sentint-se motivats per adquirir un nou llenguatge.

 

Pre-First, First i Advanced/ B2-C1

 

El principal objectiu d’aquests cursos és el de consolidar tot coneixement gramatical que han adquirit els alumnes en anglès. A les classes les competències auditives i orals no deixen de ser una part molt important, ja que s’espera dels nostres alumnes una fluïdesa més avançada en l’idioma.

 

La qualificació del B2/ First demostra que l’estudiant té les competències necessàries per viure, treballar i/o estudiar en un país de parla anglesa.

 

Objectius:

  • Que els alumnes puguin comunicar-se de manera efectiva i correcta face-to-face, expressant la seva opinió i presentant diversos arguments.
  • Que els alumnes puguin seguir diàlegs i converses sobre temes específics i més avançats, seguir les notícies o qualsevol medi de comunicació sense dificultats
  • Una expressió escrita clara i detallada, podent parlar de avantatges i desavantatges i diferents punts de vista i tòpics en anglès.
  • Escriure en anglès ressenyes, cartes, e-mails, històries, entre altres tipus de textos.