Reforç acadèmic a Colors & Kids

L’escola de Colors & Kids ofereix un servei de reforç escolar, dirigit a nens i nenes a partir dels 5 anys.

 

Que oferim?

 

 • Reforç individualitzat i adaptat a les necessitats específiques de cada alumne/a, a través d’un PTI (Pla de Treball Individualitzat).
 • Detecció de les necessitats acadèmiques dels alumnes per, posteriorment, treballar-les de manera adaptada a través d’activitats d’ampliació.
 • Seguiment personalitzat de deures i adquisició de les tècniques d’estudi bàsiques.
 • Dotació d’eines que els proporcionin les taules necessàries per aprendre a desenvolupar-se correctament en els seus estudis.
 • Preparació d’exàmens i realització de probes per comprovar els conceptes adquirits.
 • Tècniques d’aprenentatge.
 • Contacte directe i tutories amb el professorat de l’escola a la qual assisteix l’alumne.
 • Treball de la motivació de l’alumne vers la matèria.

 

Quines àrees treballem?

 

 • Assignatures impartides a l’escola i temari treballat a classe.
 • Lògica matemàtica i raonament.
 • Resolució de problemes matemàtics.
 • Lectura, consciència fonològica i comprensió lectora.
 • Cal·ligrafia i presentació de la feina.
 • Redacció, narració i ortografia.