Starters i  Movers ( 6 a 11 anys )

Els Nostres Nivells

 

Cada nivell ha estat dissenyat per respondre a les necessitats que presenta específicament cada grup d’edat i cada alumne/a en particular.

 

La nostra metodologia presenta dos tipus de programacions: per una banda la utilització de llibres i de material de suport, amb l’objectiu d’aprendre expressió escrita, vocabulari, gramàtica i l’estructuració d’oracions i textos. Per l’altra banda, la realització d’activitats lúdiques, auditives i audiovisuals amb l’objectiu d’aprendre una correcta pronunciació i de treballar la comprensió auditiva i l’expressió oral.

 

Aquesta manera de treballar es realitza de manera continuada per tal d’obtenir resultats progressivament. Aquest fet garanteix que els nostres alumnes aprenguin d’una manera més divertida i dinàmica i sentint-se motivats per adquirir un nou llenguatge.

 

Starters i Movers/ A1  (6 a 11 anys)

 

Un cop finalitzada l’etapa d’infants, els estudiants ja no s’agrupen per edat sinó pel nivell d’anglès que presenten en el moment. Per a alumnes nous, serà necessari realitzar una prova de nivell abans de concretar quin serà el seu nivell i el seu grup-classe.

 

En aquesta nova etapa comencem amb la utilització de llibres, que suposen un 50% de les classes. D’aquesta manera, estructuren els aprenentatges en unitats i, a la vegada, comencen a assolir la destresa necessària per escriure, de manera bàsica, en llengua anglesa. L’altre 50% de les classes es porta a terme a través d’activitats lúdiques, auditives i audiovisuals que es complementen amb la matèria que s’està cursant.

 

Objectius:

  • Consolidar la base anglesa del nen/a, que avanci cursos de manera progressiva per poder aconseguir un nivell molt més alt del que seria típic per a la seva edat.
  • Ajudar als nens a adquirir un vocabulari d’ aproximadament 2.000 paraules claus.
  • Donar confiança als nens i nenes en la utilització de les estructures principals de la gramàtica.
  • Desenvolupar l’escolta elemental i les habilitats d’expressió oral  i escrita.
  • Insistir en una ortografia exacta.
  • Iniciar als nenes en els exàmens oficials de Cambridge, amb la possibilitat de presentar-se a Starters i Movers.