The School

Colors&Kids School és una escola d’anglès que ofereix cursos a nens i nenes a partir dels 3 anys. Aquests s’estructuren en períodes semestrals al llarg del curs escolar, des de setembre fins a juny.

 

L’objectiu principal de la nostra escola és el de motivar als nostres alumnes per aprendre i parlar anglès, adquirint gradualment confiança per entendre i parlar l’idioma dins i fora de la classe.

 

Les classes estan orientades a l’adquisició de les diferent competències  d’anglès: Use of English (la part gramatical de l’idioma), Listening (la competència auditiva), Reading and Writing (comprensió lectora i comprensió escrita) i Speaking (l’habilitat d’utilitzar l’idioma verbalment). El procés d’aprenentatge està recolzat pels coneixements lingüístics i experiència pedagògica del professorat. 

Instal·lacions